VI RÚT “ĐỖ NGÀ” VÀ VI RÚT “CORONA”

Trên trang “Bureau CTM Media – Âu Châu”, kẻ tự xưng là “Đỗ Ngà” phát tán bài viết có tựa đề “Vaccine Sinopharm và những trò lừa dân rất tai hại của CS”. Trong đó, “Đỗ Ngà” đã cố tình tung tin thất thiệt, bịa đặt, xuyên tạc sự thật về Vaccine Sinopharm, xuyên tạc đường lối, quan điểm, chính sách và những nỗ lực phòng, chống dịch covid-19 của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam. Với những thủ đoạn thâm độc của một kẻ lòng lang, dạ sói “Đỗ Ngà” còn đơm đặt, phủ nhận công sức, kết quả rất đáng trân trọng, cảm phục về cuộc chiến đấu kiên cường chống lại đại dịch covid-19 của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Với giọng điệu xảo trá, tâm địa đen tối, “Đỗ Ngà” cố tình hướng lái dư luận theo hướng tiêu cực nhằm phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chia rẽ nhân dân với Đảng, phá hoại mối quan hệ tốt đẹp đoàn kết chống lại đại dịch covid-19 của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam với cộng đồng quốc tế.…

Read more