MỘT SỰ NGỘ NHẬN CỦA NGUYỄN QUANG DUY

Sự ngộ nhận đánh tráo sự thật ở Việt Nam của Nguyễn Quang Duy trong bài: “Dân trí, xã hội dân sự, và văn hóa ứng xử trên mạng” đăng trên Baotiengdan vừa qua đến là trắng trợn! Hắn ngộ nhận về sự phát triển của xã hội và dân trí Việt Nam giống như một con Robot đã được lập trình chỉ dùng để xuyên tạc những sự thật đang diễn ra ở Việt Nam, vì rằng:

Ngộ nhận của Nguyễn Quang Duy bắt đầu từ nhận thức về “Đợt bùng phát thứ tư của Coronavirus chủng mới”. Nhận thức của y về tác động của đợt dịch này làm cho Việt Nam: “thay đổi tư duy và văn hóa ứng xử”; “đẩy lùi các chỉ tiêu kinh tế lạc quan đưa ra đầu năm”; “xã hội phân hóa khó lường” là không đúng. Vấn đề này đã được các báo chí trong và ngoài Việt Nam, thậm chí mới đây ở Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đã tổng kết và đều khẳng định: mặc dù có ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng xã hội Việt Nam luôn ổn định, chỉ tiêu trên các lĩnh vực cơ bản đạt được như kế hoạch đã đề ra.…

Read more