Sự hàm hồ của Phạm Thanh Nghiên

Mới đây trên trang mạng xã hội Phạm Thanh Nghiên có giật tít: “Đừng giết hại lòng bác ái”. Y vin vào một vài khó khăn, bất cập trong thực hiện hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh để đưa ra những luận điệu quy chụp, bôi nhọ Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương, phủ nhận những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam, tác động xấu đến tâm lý nhân dân, gây hại tới an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội. Y xuyên tạc rằng: “Trong lúc khốn khó, những khi hoạn nạn, không thể trông chờ hay hy vọng vào sự hỗ trợ từ chính phủ”. Đây là luận điệu hoàn toàn sai trái, xuyên tạc sự thật, thể hiện sự hàm hồ, cuồng ngôn của Trần Thanh Nghiên, bởi lẽ, thực tiễn cho thấy:

Một là, sự đồng lòng, đoàn kết của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong phòng, chống đại dịch ở Thành phố Hồ Chí Minh thời gian qua.

Read more