Kết quả phòng, chống dịch covid-19 của Việt Nam là không thể phủ nhận

Thời gian qua, trên các trang mạng xã hội, có nhiều bài viết về công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Việt Nam. Bên cạnh những phân tích, đánh giá đúng đắn, khách quan, vẫn còn những tiếng nói lạc điệu, cố tình xuyên tạc tình hình dịch Covid-19 và phủ nhận nỗ lực phòng, chống dịch của Chính phủ và nhân dân Việt Nam.

Trong bài “Một chính phủ bất tài cần được thay thế” đăng trên trang Quyenduocbiet.com, với những ngôn từ không thiện cảm, Nguyễn Huy Vũ đã cố tình xuyên tạc công tác phòng, chống dịch ở Việt Nam, khi cho rằng “chiến lược vắc-xin chậm ở tất cả các khâu… không có kế hoạch về việc tiêm vắc-xin”. Rõ ràng đây là những luận điệu xuyên tạc, bóp méo sự thật hòng gây sự hoài nghi, tâm lý hoang mang trong dư luận về tình hình phòng, chống dịch.…

Read more