THÔNG TIN MINH BẠCH – MỘT YẾU TỐ TẠO NÊN THÀNH CÔNG TRONG CÔNG TÁC CHỐNG DỊCH Ở VIỆT NAM

Gần đây trên trang mạng Bureau CTM Media – Âu Châu có đăng tải bài viết: “Kiểm duyệt thông tin gây bất lợi cho chống dịch” của Nguyễn Đông Phong đã vu cáo, xuyên tạc về công tác phòng, chống dịch của Việt Nam, bằng cách đưa ra số liệu về các ca lây nhiễm tăng cao ở một số địa phương, cùng với những lời lẽ cho rằng để xảy ra tình trạng trên là do Việt Nam đã cố tình “che giấu”, “bưng bít” thông tin về số ca lây nhiễm.

          Đây là những lời lẽ thiếu khách quan, phiến diện của kẻ bất mãn chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ. Bởi thực tế các cuộc họp từ cấp Chính phủ đến các Bộ, ngành, địa phương về đại dịch Covid-19 đều được truyền hình, báo chí thông tin đầy đủ. Bộ Y tế hàng ngày đều có tin nhắn đến từng số điện thoại của người dân để cập nhật tình hình dịch bệnh, cảnh báo nguy cơ lây nhiễm và các chính sách phòng, chống của Chính phủ.…

Read more