Nguyễn Văn Đài lại điên cuồng chống phá Đảng

Mới đây, trên trang mạng xã hội Nguyễn Văn Đài lại giật tít: Chiến thắng nỗi sợ để xóa bỏ độc tài Cộng sản. Với dã tâm của kẻ phản động, quyết chống phá Đảng, Nhà nước ta đến cùng, y đã cố tình phủ nhận những thành tựu mà đất nước và nhân dân ta đã đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng; xuyên tạc, kích động, chia rẽ mối quan hệ giữa Đảng với Nhân dân, cho rằng: “trong chế độ độc Đảng Cộng sản toàn trị thì đảng cộng sản cũng như chính quyền Cộng sản là khinh thường người dân, chà đạp lên các quyền con người”. Nhưng chính thực tiễn đã bác bỏ toàn bộ những lời xuyên tạc, phản động của y, bởi vì:

Thứ nhất, ở Việt Nam, quyền con người, quyền làm chủ của Nhân dân được công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm theo Hiến pháp và pháp luật.

Read more