Cảnh giác với những luận điệu sai trái về công tác tiêm vaccine Covid-19 ở Việt Nam

Hiện nay, tình hình Covid-19 trên thế giới, trong khu vực và ở Việt Nam đang diễn biến phức tạp, do biến thể Delta và Delta Plus lây lan nhanh. Hàng ngày trên thế giới có trên 160.000 ca nhiễm, trong đó khu vực Đông Nam Á đang nổi lên là điểm nóng của dịch Covid-19, mỗi ngày có hàng trăm nghìn ca nhiễm, nhất là Inđônêxia với gần 50 nghìn ca nhiễm mỗi ngày.

Việt Nam sau khống chế thành công đợt bùng phát Covid-19 lần thứ ba, lần thứ tư này, Covid-19 với biến thể Delta và Delta Plus có thời gian ủ bệnh ngắn, lây lan dễ và nhanh hơn rất nhiều biến thể cũ. Cho nên, dù Chính phủ, chính quyền các cấp và nhân dân luôn tích cực, chủ động và thực hiện nhiều biện pháp mạnh nhưng dịch vẫn đang diễn biến phức tạp, nhất là ở các tỉnh phía Nam, trong đó nổi lên là thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương.…

Read more