ĐẰNG SAU CHIÊU BÀI LỢI DỤNG TỰ DO NGÔN LUẬN, TỰ DO BÁO CHÍ

Gần đây, trên nhiều trang mạng trong và ngoài nước cũng như một số phương tiện truyền thông quốc tế đã có những đánh giá sai lệch, xuyên tạc thực tế tự do ngôn luận, tự do báo chí ở Việt Nam. Vừa qua, trên trang Rfavietnam, Song Chi có bài: “Làm báo – một công việc không hề dễ”. Xuyên suốt bài viết là sự xuyên tạc, vu khống tự do ngôn luận, tự do báo chí ở Việt Nam. Song Chi cho rằng: “Ai cũng biết, dù có một số lượng báo chí nhiều và một đội ngũ nhà báo đông đảo như vậy, nhưng ở Việt Nam hoàn toàn không có tự do ngôn luận, tự do báo chí”. Vậy sự thật có như vậy không và đằng sau chiêu bài lợi dụng tự do ngôn luận, tự do báo chí của Song Chi và các thế lực thù địch, cơ hội chính trị, bất mãn là gì?…

Read more