THẬT SAI LẦM NẾU TUYỆT ĐỐI “CÁI NÓ”

Trên mạng internet gần đây, Mạc Văn Trang đã đăng tải bài viết với tựa đề “Sự khủng hoảng tâm lý xã hội theo cách nhìn S.Freud”. Từ việc phân tích cấu trúc nhân cách theo quan điểm của nhà tâm lý học S.Freud bao gồm, cái nó, cái tôi, cái siêu tôi, y đã tuyệt đối hóa yếu tố bản năng trong tâm lý con người, coi đó là cơ chế, nguồn cội mọi hoạt động, hành vi con người. Cũng chính vì tuyệt đối hóa cái tôi bản năng, y giải thích một số hiện tượng tiêu cực trong xã hội ta với cái nhìn phiến diện, quy chụp nhằm âm mưu kích động, cổ súy cho các hành vi nhằm thỏa mãn bản năng, không tuân theo luật lệ xã hội. Vì vậy, cần phải tỉnh táo để nhận diện đúng vấn đề này:

S.Freud là nhà tâm lý học nổi tiếng với lý thuyết phân tâm học, người đã chỉ ra cấu trúc tâm lý con người bao gồm cái nó (cái bản năng, vô thức, hoạt động theo nguyên tắc thỏa mãn), cái tôi (hoạt động theo nguyên tắc thực tế, chịu sự thúc dục, thỏa mãn của cái nó và bị cái tôi soi xét) và cái siêu tôi (cấm đoán, kiểm duyệt, đó là chuẩn mực đạo đức, pháp luật..).…

Read more