VÌ NHÂN DÂN – CẢ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ QUYẾT LIỆT CHỐNG DỊCH COVID-19

Cả nước đang dốc toàn lực để ngăn chặn, đẩy lùi đợt dịch Covid-19 thứ 4, thì trên diễn đàn mạng xã hội, các đối tượng cơ hội, phản động lại ra sức xuyên tạc về nỗ lực của Việt Nam trong phòng chống dịch. Nhưng trên Rfavietnam, Nguyễn Hữu Vinh lại đăng bài “Một cuộc khủng hoảng toàn diện” với những lời lẽ phản động, nói rằng: Mỗi ngày, con số nhiễm bệnh đã tăng lên đến 5 chữ số, bệnh viện không còn bác sĩ, bệnh nhân chết cả ngày không ai quan tâm, chính quyền bỏ mặc người dân…

Thực tế thời gian qua, nhất là từ cuối tháng 4/2021 đến nay, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt, kịp thời trong phòng, chống dịch và bảo đảm an sinh xã hội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lần thứ 2 kêu gọi cả nước đồng lòng, thống nhất ý chí và hành động, cùng với sự giúp đỡ chí tình của đồng bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế, nhất định chúng ta sẽ chiến thắng đại dịch COVID-19.…

Read more