SỰ LỪA BỊP VÀ CHIÊU TRÒ DÂN CHỦ CUỘI CỦA DƯƠNG QUỐC CHÍNH

Vừa qua, Dương Quốc Chính có bài viết: “Thế nào là tự do, dân chủ, và làm thế nào để có tự do ở chế độ toàn trị” trên Bloger của baotiengdan. Nội dung bài viết cho rằng ở Việt Nam hiện nay đang duy trì chế độ cộng sản toàn trị dẫn đến triệt tiêu quyền tự do và dân chủ của người dân. Đồng thời, kêu gọi thiết lập chế độ xã hội dân sự, quyền lập hội,… để bảo đảm quyền tự do, dân chủ cho nhân dân. Với nhận thức mơ hồ về dân chủ, Dương Quốc Chính hoàn toàn không hiểu nhưng lại cố tình xuyên tạc tự do, dân chủ ở Việt Nam.

Thứ nhất, về lý luận, tự do là một thuộc tính đặc biệt chỉ có ở con người có ý thức. Tự do là một giá trị cao quý, là mục tiêu và động lực của sự phát triển xã hội.…

Read more