SỰ XUYÊN TẠC CỦA TRẦN MAI TRUNG

Trước những diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19 ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố phía Nam, Đảng và Nhà nước ta đã và đang triển khai nhiều biện pháp quyết liệt, huy động cả hệ thống chính trị tham gia vào công tác phòng chống dịch với quyết tâm cao nhất nhằm đẩy lùi dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân. Tuy nhiên, có những kẻ với cách nhìn thiển cận đã xuyên tạc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh của Đảng và Nhà nước ta nhằm thực hiện mưu đồ chính trị đen tối. Một trong số đó là Trần Mai Trung.

1. Bộ đội đi chợ giúp dân là cách làm sáng tạo nhằm bảo đảm giãn cách xã hội ở mức cao nhất trong công tác phòng, chống dịch bệnh.…

Read more