CẢNH GIÁC VỚI ÂM MƯU NHAM HIỂM CỦA NGUYÊN ANH

Mới đây, trên trang mạng Quyenduocbiet xuất hiện bài viết của Nguyên Anh với tựa đề: Bản chất của “Làm chủ tập thể” chỉ là đổ thừa tập thể. Bài viết có nhiều nội dung bịa đặt, xuyên tạc, phủ nhận về quyền làm chủ tập thể, vai trò làm chủ của nhân dân; phủ nhận nguyên tắc tập trung dân chủ, xuyên tạc đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam trong công tác cán bộ; trong phòng, chống dịch bệnh covid-19 khi cho rằng: Làm chủ tập thể…, theo đó mọi quyết sách, chủ trương, đường lối của đảng đều là sự đồng thuận của tập thể, thoạt nhìn có vẻ là dân chủ tập trung, ấy thế mà nói vậy nhưng lại không phải vậy hay… là sự đồng thuận của nhóm người trong nội bộ đảng… để đưa ra mọi quyết sách có lợi hoặc có hại cho đất nước, nhưng có lợi… cho đảng cầm quyền..

Read more