TIẾNG NÓI LẠC LÕNG CỦA PHẠM ĐÌNH TRỌNG

Luận điệu lợi dụng dịch bệnh Covid-19 và quyền con người, rồi vu cáo Nhà nước Việt nam “Chống dịch Covid-19 bằng biện pháp chống Hiến pháp và chống dân”, của Phạm Đình Trọng đăng tải trên Baotiengdan là hoàn toàn không có thiện chí, quy chụp, bất chấp đúng sai. Phạm Đình Trọng đã viện dẫn các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian qua như giãn cách xã hội, phong tỏa, hạn chế việc đi lại của người dân, xử lý các trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch bệnh Covid-19… ở các địa phương có dịch. Rồi cho rằng “Không đếm xỉa đến quyền của người dân được Hiến pháp bảo đảm, chống dịch bằng cách tước đoạt những quyền của người dân là chống Hiến pháp và luật pháp của đất nước” và “ở nhà nước cộng sản Việt Nam, quan đảng từ cấp phường xã trở lên đều ngang nhiên chống lại Hiến pháp, chống lại người dân Việt Nam”.…

Read more