LUẬN ĐIỆU PHẢN ĐỘNG CỦA TRẦN TRUNG ĐẠO

Trên trang mạng Baotiengdan, vừa qua có bài viết Đừng cười trước Chiếc bẫy dân tộc của Trần Trung Đạo. Lợi dụng những quan điểm về vấn đề dân tộc của các nhà kinh điển, những ý kiến phát biểu của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta trong thời gian qua, Trần Trung Đạo đã tuyên truyền, bịa đặt, xuyên tạc sự thật nhằm chống phá, gây hoang mang, hoài nghi, làm giảm sút lòng tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Với tâm địa đen tối, Trần Trung Đạo đã đưa ra nhận định hết sức phản động là; “Nhưng đừng quên, có một thời gian dài hai chữ dân tộc thiêng liêng này vắng mặt trong hầu hết các văn kiện đảng hay bút tích của các lãnh tụ CS… dân tộc chỉ là một phương tiện, một chặng đường, một chiếc ghe dẫn đến mục đích CS”.…

Read more