Không thể phủ nhận tầm vóc vĩ đại của Cách mạng tháng Mười Nga

Từ đêm ngày 24 đến rạng sáng ngày 26 tháng 10 năm 1917, có một sự kiện làm rung chuyển thế giới. Đó là cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại nổ ra và giành thắng lợi, đã biến ước mơ, khát vọng ngàn đời của những người bị áp bức, bóc lột thành hiện thực, để rồi nhân loại cần lao cùng thốt lên: “Nước Nga có chuyện lạ đời. Biến người nô lệ thành người tự do”. Đây là thành quả của sự đoàn kết, quyết tâm, kiên trì, bền bỉ, mưu lược, sáng tạo, một lòng, một dạ của công, nông, binh Nga dưới sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng Bônsêvich Nga, với lãnh tụ thiên tài, linh hồn của cách mạng – V.I.Lênin.
Cách mạng Tháng Mười Nga là một trong những sự kiện vĩ đại nhất của thế kỷ XX, đánh dấu một mốc mới trong lịch sử phát triển của nhân loại.
Read more