Văn nghệ sĩ “trở cờ” – những ranh giới không thể xóa nhòa và những sự thật không thể bôi vẽ

Gần đây, Phạm Trần, một cái tên khá quen thuộc trong làng “dân chủ”, lại tung lên mạng internet bài viết “Tại sao văn nghệ sĩ bỏ đảng chạy lấy người”. Xuyên suốt bài viết vẫn là giọng điệu đổi trắng thay đen, quy chụp mọi lỗi lầm đều do Đảng, do chế độ, đồng thời ra sức biện minh, bênh vực cho những kẻ “trở cờ”, chống lại đất nước.

Văn học, nghệ thuật cùng các văn nghệ sĩ có vai trò rất lớn trong đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân, đất nước. Tuy nhiên trên thực tế, không ít văn nghệ sĩ, do có quan điểm, lập trường, nhận thức phiến diện, cực đoan, sai lầm… đã cho ra đời những tác phẩm văn học, nghệ thuật đi ngược lại giá trị chân – thiện – mỹ, trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc, thậm chí mang tư tưởng phản động, chống đối.…

Read more