KHÔNG THỂ XUYÊN TẠC CHỦ TRƯƠNG, CHÍNH SÁCH CỦA ĐẢNG NHÀ NƯỚC TA TRONG PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID – 19

Vừa qua, trên Bureau CTM Media – Âu Châu Nguyễn Xuân Châu có bài viết: Đường vinh quang đầy máu dân lành, cho rằng Đảng Cộng sản Việt Nam đã thất bại thông qua việc tháo chạy của gần một triệu người dân khỏi thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam trong những ngày vừa qua mà không nhận được được bất cứ sự hỗ trợ nào của Chính phủ. Thực tế, Nguyễn Xuân Châu đang cố tình xuyên tạc công tác phòng, chống dịch ở Việt Nam.

Thứ nhất, sau một thời gian khá dài thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16-CT/TTg của Thủ tướng Chính phủ, một bộ phận người dân ở thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và các tỉnh phía Nam có nhu cầu di chuyển về quê. Đây là nhu cầu chính đáng của người dân, tuy nhiên, nếu không tổ chức tốt việc đưa, đón để người dân tự phát về quê thì sẽ dẫn tới nguy cơ dịch bệnh lây lan ra nhiều địa phương trong cả nước.…

Read more