Công thức “phản biện” kiểu “giả cầy” của Đình Cống

Ngay sau khi Quy định số 37-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm được ban hành, một số người, trong đó có Nguyễn Đình Cống – một cái tên quen thuộc trong làng “dân chủ” – đã nhanh chóng tung lên mạng xã hội những bài viết, mà danh là “phản biện”, “góp ý” nhưng thực chất lại là soi mói, đơm đặt, thậm chí xuyên tạc, hòng chống phá Đảng.

Thành thông lệ, trước mỗi chủ trương, quyết sách của Đảng, các thế lực phản động, cơ hội chính trị luôn dựng lên cái gọi là “lề Đảng” và “lề Dân” mà ở đó, theo chúng: “lề Đảng” thì luôn “hết lời ca ngợi” dù “chưa biết hay dở thế nào”, còn “lề Dân” thì thường hoặc là bàng quan, nghi ngờ, hoặc là phản đối… Khi Quy định 37 được ban hành, trong bài viết “Phản biện điều không được làm”, Nguyễn Đình Cống cho rằng: “tăng cường cấm đoán chỉ chứng tỏ đang bất lực” và “chủ yếu là để lên gân… chẳng giải quyết được việc gì”.…

Read more