KHÔNG THỂ XUYÊN TẠC VỀ LỰC LƯỢNG 47

Thời gian gần đây, trên các trang mạng xã hội đã đăng tải một số bài viết xuyên tạc, bôi nhọ về “Lực lượng 47” trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Điển hình, trên trang mạng thongluan-rdp, Phạm Trần đã đăng tải bài viết “Đảng cộng sản Việt Nam điên đầu vì không gian mạng”, nội dung cơ bản trong bài viết của y là sự trích dẫn các nội dung trên một số tờ báo, báo cáo, đánh giá của các cơ quan chức năng, các đơn vị quân đội ta về âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; hạn chế của một bộ phận cán bộ, chiến sĩ trong nhận thức về tình hình nhiệm vụ của đơn vị và đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”…, từ đó Phạm Trần cho rằng: “Thông tin chống đảng trên không gian mạng đang làm điên đầu Lãnh đạo Việt Nam”… đồng thời khẳng đinh: “khối trên 10.000 quân nhân của Lực lượng 47 của Tổng cục Chính trị Quân đội chuyên nghề phản biện, chống lại các quan điểm sai trái trên mạng internet tại Việt Nam đã thất bại”.…

Read more