ĐẢNG, NHÀ NƯỚC, CHÍNH PHỦ VIỆT NAM LUÔN ĐỒNG HÀNH CÙNG NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Vừa qua, trên trang “Viettan” có bài viết: “COVID – 19: Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam phải nhận trách nhiệm và bù đắp những thiệt hại cho dân”, cho rằng trong đại dịch COVID – 19, chính quyền Việt Nam đã bộc lộ sự yếu kém. Đồng thời, thể hiện sự vô tâm, thờ ơ dẫn đến người lao động và doanh nghiệp vô cùng khốn khó gây bất bình trong xã hội. Thực tế, Đảng Việt Tân đang cố tình xuyên tạc công tác phòng, chống dịch ở Việt Nam.

Thứ nhất, trong gần 2 năm vừa qua, dịch COVID – 19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình kinh tế-xã hội, sức khỏe, đời sống của nhân dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Đảng, Chính phủ luôn đồng hành, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, ổn định việc làm, thu nhập cho người lao động.…

Read more