Thông điệp của ngôn ngữ Việt Nam

Tiếng Việt là ngôn ngữ chuyển tải những thông điệp. Qua ngôn từ, những thông điệp đó biểu thị văn hóa, lối sống, ý chí của người Việt Nam trong mỗi hành động, việc làm. Thế nhưng, trái với sự chính xác, đúng đắn của những thông điệp ấy, Song Chi trong bài: “Thời bình nhưng vẫn giữ tư duy, ngôn ngữ thời chiến” đăng trên Bureau CTM Media – Âu Châu đã cố tình giật tít đánh lừa người đọc, hướng lái dư luận theo chiều suy nghĩ méo mó, tùy tiện của Y về sự tinh tế trong việc sử dụng tiếng Việt của lãnh đạo Đảng, Chính phủ Việt Nam. Chúng ta có thể thấy, thông điệp của ngôn ngữ Việt Nam rất chính xác, đúng đắn ở các khía cạnh sau:

Thứ nhất, tiếng Việt là ngôn ngữ thể hiện văn hóa, lối sống, cách ứng xử của người Việt Nam.

Read more