CẢNH GIÁC VỚI NHỮNG LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC, BÓP MÉO SỰ THẬT CỦA PHẠM NHẬT BÌNH

Trên trang mạng xã hội Bureau CTM Media – Á Châu có đăng bài viết “Vì sao không muốn vào đảng?” của Phạm Nhật Bình. Bài viết đã đưa ra những luận điệu hết sức thô thiển kém nhận thức, khi cho rằng vào Đảng “chưa phải là nguyện vọng tha thiết”; “vào Đảng là bắt buộc”; “vào Đảng là để ăn theo vòng hào quang quá khứ”… rồi xuyên tạc, nói xấu, kích động đi ngược lại lịch sử phát triển của Đảng, phủ nhận thành quả quá trình xây dựng và trưởng thành của Đảng ta.

Phải khẳng định rằng, trở thành đảng viên là mong muốn của số đông các bạn trẻ ngày nay. Lý tưởng, động cơ của thế hệ trẻ được đứng trong hàng ngũ của Đảng là đúng đắn. Xin được dẫn chứng một số ví dụ để thấy rõ điều đó. Trong số hàng nghìn bạn trẻ tham gia Cuộc thi viết: “Ngày tôi vào Đảng Cộng sản Việt Nam” của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng đã cho thấy, số đông bạn trẻ thể hiện nhận thức sâu sắc và thấu đáo về Đảng và lịch sử Đảng.…

Read more