Sự kiên quyết trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam

Vừa qua, lợi dụng việc một số cán bộ, đảng viên có sai phạm bị xử lý kỷ luật, Diễm Thi trong bài: “Bác sĩ ‘đánh rơi’ y đức vì thể chế?” đăng trên Rfavietnam.com đã cố tình xuyên tạc về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nhằm phủ nhận sự quyết tâm, kiên quyết xử lý tham nhũng, tiêu cực của Đảng, Chính phủ Việt Nam. Hơn ai hết, khi đưa ra những nội dung trên Diễm Thi cần phải hiểu rõ là:

Thứ nhất, lãnh đạo Đảng, Nhà nước không dung túng, bao che cho cán bộ, đảng viên đã nhúng chàm dù ở cương vị nào! Nhận thức rõ tầm quan trọng và những ảnh hưởng to lớn trực tiếp của công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đối với toàn xã hội, Đảng, Chính phủ Việt Nam đã thực hiện tốt công tác này.…

Read more