Nguyễn Dân – Kẻ phản động cố tình xuyên tạc sự thật và những thành tựu ở Việt Nam

Mới đây trên trang Danlambao, Nguyễn Dân lại tiếp tục đăng bài “Tại vì sao dân tôi vẫn đói, vẫn khổ, vẫn nghèo?”. Toàn bộ nội dung bài viết của Y vẫn chỉ là những giọng điệu sặc mùi phản động, tiếp tục xuyên tạc sự thật, nói xấu Đảng, nói xấu chế độ tốt đẹp mà Đảng Cộng sản Việt Nam cùng nhân dân Việt Nam đang ra sức xây dựng. Bởi vì:

 Thứ nhất, Nguyễn Dân với động cơ chính trị đen tối đã cố tình bôi nhọ, xuyên tạc tính ưu việt của chế độ chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Y cho rằng “Chủ nghĩa xã hội (CNXH) thoát thai từ chủ chuyết Marx-Lê (Carl Marx-Lenin), là một chủ nghĩa tồi tệ, khốn nạn nhất, đã gây ra bao lầm than khốn khổ nhất địa cầu”.

Chắc Nguyễn Dân cũng biết rằng, trên thế giới có nhiều mô hình xã hội với nhiều chế độ xã hội khác nhau, mỗi quốc gia, dân tộc lựa chọn mô hình xã hội nào đó đều dựa trên những điều kiện lịch sử, cụ thể của dân tộc mình.…

Read more