QUỐC CA – HỒN THIÊNG SÔNG NÚI

Vừa qua, trên “Tiếng Dân News” Mạc Văn Trang có bài viết: “Về lời bài Quốc ca của Văn Cao”, cho rằng trong lời đoạn một bài Quốc ca có câu: “Đường vinh quang xây xác quân thù” nghe thấy ghê sợ, khát máu quá. Vì vậy, Quốc ca chỉ cần lấy lời đoạn hai, bỏ lời đoạn một. Thực tế, Mạc Văn Trang đang cố tình xuyên tạc ý nghĩa của lời Quốc ca và quy định của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về Quốc ca.

Thứ nhất, Quốc ca là bài hát chính thức của quốc gia được dùng khi có nghỉ lễ trọng thể. Quốc ca của mỗi quốc gia thường được quy định trong hiến pháp của quốc gia đó. Quốc ca nói chung là một bài hát thể hiện sự ái quốc, khơi gợi và tán dương lịch sử, truyền thống của nhân dân quốc gia đó, được chính phủ của một đất nước công nhận là bài hát chính thức của quốc gia, hoặc được người dân sử dụng nhiều thành thông lệ.…

Read more