Phải chăng “Đa nguyên chính trị là điều kiện tiên quyết, khai mở cho một nền dân chủ!!!”

Trên trang Vietnamthoibao, Lynn Huỳnh có bài viết với tựa đề: “Tự do chính trị và quyền yêu cầu chính trị đa nguyên”. Theo đó, y cho rằng coi đa nguyên chính trị, là điều kiện tiên quyết, khai mở cho một nền dân chủ, đây là quan điểm cá nhân của Lynn Huỳnh hoàn toàn phiến diện, lập luận vô căn cứ. Bởi vì:

Thứ nhất, đa nguyên chính trị và mở rộng dân chủ là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. 

Nói đến đa nguyên chính trị là nói đến hệ thống chính trị có nhiều cực, có nhiều đảng phái đại biểu cho những lợi ích đối lập nhau được tự do hoạt động, đó là một chế độ đa đảng. Chế độ đa đảng không phải là dấu hiệu của dân chủ, chế độ một đảng không phải là nguyên nhân của mất dân chủ.…

Read more