PHẠM PHÚ KHẢI – CON SÂU HẠI DÂN, HẠI NƯỚC

Trên trang Doithoaionline phát tán bài viết của Phạm Phú Khải có tựa đề: Người dân và chính quyền Việt Nam, mối quan hệ “một chiều”. Với luận điệu của một kẻ hại dân, hại nước, Phạm Phú Khải đã trơ trẽn xuyên tạc, bóp méo, đơm đặt đường lối, chính sách đối nội, đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta. Y đã ra sức kích động hòng chia rẽ mối quan hệ giữa nhân dân ta với Đảng và Nhà nước; bôi nhọ, hạ thấp uy tín, hòng xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng ta. Trước những luận điệu nhảm nhí nhưng cũng rất thâm độc, xảo quyệt của một kẻ cơ hội chính trị như Phạm Phú Khải, đòi hỏi mỗi người dân Việt Nam cần hết sức tỉnh táo và cảnh giác, kiên quyết đấu tranh vạch trần bộ mặt xấu xa của y, bảo vệ đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước và cuộc sống lao động hòa bình của nhân dân ta.…

Read more