BÁC BỎ LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC CỦA “PHẠM TRẦN”

Thời gian vừa qua, trên trang Doithoaionline.com, kẻ tự xưng “Phạm Trần” đã phát tán tài liệu với tựa đề: “Quân đội CSVN “biến” đi đâu?”. Trong đó Phạm Trần đã trắng trợn xuyên tạc, “Bộ Quốc phòng Việt Nam không dám thừa nhận tình trạng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Quân đội là hành động “tự phát” của binh sĩ”; “Bộ Quốc phòng Việt Nam đổ lỗi cho tình trạng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Quân đội là do “các thế lực thù địch” và hậu quả của mặt trái kinh tế thị trường”; Y còn xuyên tạc: “Câu chuyện “chệch hướng” và “suy đồi đạo đức, lối sống trong một bộ phận Quân đội không phải là trường hợp cá biệt mà là “lối sống thường ngày” hiện nay trong đảng CSVN”.
Thực chất đây là những thủ đoạn lừa bịp, phản động; Bởi lẽ Phạm Trần dùng chiêu trò cắt xén nội dung của một số bài viết được đăng tải trên báo Quân đội nhân dân, tạp chí Quốc phòng toàn dân, để rồi gán ghép, bịa ra cái gọi là “sự suy đồi đạo đức lối sống”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Quân đội, Y tưởng tượng ra sự “chệch hướng” để rồi quy chụp cho Bộ Quốc phòng là không dám thừa nhận những thứ do Y tưởng tượng và bịa đặt ra.
Read more