Việt Nam luôn nhận thức và hành động đúng trong quan hệ quốc tế!

Vẫn là những lời suy diễn, quy chụp và xét lại của các thế lực thù địch, phản động âm mưu lợi dụng các diễn đàn quốc tế hòng chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam. Mới đây, Trần Đông A lại có bài viết: “Việt Nam đừng nên để già néo đứt dây!” đăng tải trên trang Bureau CTM Media – Âu Châu, với dụng ý “thức tỉnh”, “dạy khôn” Việt Nam trong quan hệ quốc tế xoay quanh tình hình chiến sự đã và đang diễn ra giữa Nga và Ukraine. Trong bài viết, Trần Đông A mượn cớ Báo cáo Nhân quyền hằng năm của Bộ Ngoại giao Mỹ (12/4/2022); lợi dụng danh nghĩa cuộc điện đàm giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm (11/4/2022)… về tình hình giữa Nga và Ukraine, “răn đe” Việt Nam “đừng để già néo đứt dây”, nên xem xét lại nhận thức và hành động về việc bỏ phiếu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc vừa qua.
Read more