PHÊ PHÁN CHIÊU TRÒ DÂN CHỦ GIẢ HIỆU CỦA VIỆT HOÀNG

Vừa qua, trên Bloger của Thongluan.org Việt Hoàng có bài viết: “Việt Nam cần có dân chủ trước khi quá muộn” cho rằng, Việt Nam không có dân chủ, đang duy trì chế độ độc tài. Đảng cộng sản đang là chướng ngại vật trên con đường phát triển của đất nước. Thực tế, Việt Hoàng đang xuyên tạc chế độ dân chủ và phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam.

Thứ nhất, phải khẳng định rằng “chế độ độc tài là một thể chế nhà nước chuyên quyền mà ở đó một cá nhân hoặc một nhóm người với quyền lực không giới hạn cai trị, và họ có thể dùng những biện pháp trù dập những người đối lập để duy trì quyền lực. Chế độ độc tài là một thể chế nhà nước có quyền lực, cầm quyền không được nhân dân ủng hộ, chế độ độc tài đối lập với chế độ dân chủ Nhân dân”.…

Read more