Bác bỏ cái gọi là “Thư ngỏ kêu gọi các quốc gia thành viên Liên hợp quốc không bỏ phiếu thuận cho Việt Nam tham gia Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc”

Vừa qua, tại khóa họp thường kỳ lần thứ 49 tại trụ sở Liên hợp quốc ở Geneva, Thụy Sĩ, Việt Nam ứng cử làm thành viên của Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2023 – 2025. Lợi dụng sự kiện này, một số tổ chức chống đối đã phát tán cái gọi là “Thư ngỏ kêu gọi các quốc gia thành viên Liên hợp quốc không bỏ phiếu thuận cho Việt Nam tham gia Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc”. Đây là sự thể hiện bộ mặt phản động của những kẻ giả danh dân chủ, là sự xuyên tạc, phủ nhận những thành tựu ở trong nước, nỗ lực, tích cực, trách nhiệm của Việt Nam với hoạt động nhân quyền quốc tế.

Thứ nhất, các tổ chức ký vào cái gọi là “Thư ngỏ” không phải là tổ chức hợp pháp, không đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân Việt Nam

Đám ô hợp này gồm: Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam, Tổ Chức Người Bảo Vệ Nhân Quyền, Đại Việt Quốc Dân Đảng, Đảng Nhân Bản Xã Hội, Họp Mặt Dân Chủ, Lực Lượng Dân Tộc Cứu Nguy Tổ Quốc, Hội Nhà Báo Độc Lập Việt Nam, Đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi.…

Read more