RFA lại xuyên tạc vấn đề đất đai

Mới đây RFA đăng một bài trong đó bịa ra cái gọi là “lời nguyền đất đai”, quy kết những vấn đề tham nhũng, khó khăn là bất ổn và là do thể chế, do không có tư hữu về đất đai và do những trì trệ, sai lầm và sự níu kéo ý thức hệ giáo điều về CNXH!.

Chúng ta thấy rõ rằng, tại Hội nghị lần thứ 5 vừa rồi, khi họp bàn về vấn đề đất đai để ban hành các quyết sách thúc đẩy phát triển, Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã thẳng thắn đánh giá nhấn mạnh rằng lĩnh vực quản lý đất đai còn nhiều tồn tại hạn chế, bất cập, có tới hơn 70% số vụ tố cáo, khiếu nại thuộc về lĩnh vực đất đai trong thời gian qua.

Trong lịch sử cách mạng, lịch sử xây dựng và phát triển đất nước, chúng ta trải qua các giai đoạn khác nhau, thích ứng với mỗi giai đoạn là những cách thức quản lý khác nhau, trong đó có vấn đề quản lý đất đai cũng có những thay đổi.…

Read more

Bác bỏ luận điệu phủ nhận, xuyên tạc chủ nghĩa Mác – Lênin của Nguyễn Đình Bin

Vừa qua, ông Nguyễn Đình Bin, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao đã cho đăng tải bài viết trên mạng xã hội “Hàn gắn vết thương huynh đệ tương tàn vẫn còn rỉ máu! Thực hiện hòa giải, hòa hợp, đại đoàn kết dân tộc”. Trong bài viết, từ những nhận định về cuộc kháng chiến chống Mỹ, về Đảng, về dân tộc đến những kiến nghị cho tương lai, đã thể hiện rõ sự thoái hóa, biến chất, phủ nhận những giá trị lịch sử truyền thống dân tộc, xuyên tạc chủ nghĩa Mác – Lênin của ông Nguyễn Đình Bin.

Thứ nhất, có phải chủ nghĩa Mác – Lênin đã thực sự lỗi thời, đã bị lịch sử đào thải?

Ông Nguyễn Đình Bin cho rằng, “sự sụp đổ của Liên Xô và hệ thống XHCH ở Đông Âu cũng như cải cách mở cửa của Trung Quốc từ 1978 và đổi mới về kinh tế ở Việt Nam từ 1986 đã chứng minh hùng hồn là mô hình kinh tế XHCN theo quan điểm Mác – Lênin đã thực sự lỗi thời, đã bị lịch sử đào thải”, trên thế giới “chẳng có một nước nào theo con đường Mác – Lênin và CNXH cả”.…

Read more