RSF VÀ CÁCH ĐÁNH GIÁ “ẾCH NGỒI ĐÁY GIẾNG”

Mang tiếng là một tổ chức phi chính phủ, tầm hoạt động toàn cầu, nhưng tổ chức phóng viên không biên giới (RSF) lại có cách nhìn nhận, đánh giá thiển cận như kiểu “ếch ngồi đáy giếng” về tình hình báo chí ở Việt Nam. Gần đây, RSF đưa ra bảng xếp hạng về tự do báo chí thế giới năm 2022, Việt Nam ở vị trí 174/180. Tổ chức này cho rằng: “Các phương tiện truyền thông bị Đảng Cộng sản kiểm soát, đàn áp, bỏ tù các nhà báo xuất phát từ xã hội dân sự, Hội nhà báo độc lập, nhóm báo sạch.

Đây là đánh giá vô căn cứ, phiến diện, thiếu khách quan của tổ chức RSF về công tác báo chí của Đảng và tự do báo chí, tự do ngôn luận ở Việt Nam.

Thực tế cho thấy, trong suốt tiến trình lãnh đạo nhân dân Việt Nam thực hiện cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, cũng như trong công cuộc đổi mới, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn coi trọng vai trò to lớn của báo chí, truyền thông.…

Read more