Không thể xuyên tạc tình hình kinh tế và dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam

Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện, trong đó có kinh tế và dân chủ, nhân quyền, đó là sự thật hiển nhiên mà tất cả người dân Việt Nam đều biết và được cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Tuy nhiên, một số đối tượng phản động cơ hội bất mãn chính trị vẫn cố tình phủ nhận sự thật hiển nhiên ấy. Mới đây, trên trang Facebook phản động “Hội những người cầm bút can đảm” đối tượng Nguyên Anh đăng bài “Những thằng nói láo”, cho rằng “nền kinh tế thị trường định hướng XHCN là quái thai khi tồn tại song song hai thể loại tư nhân và nhà nước… làm gì có sự cạnh tranh công bằng”, “dân chủ XHCN thực chất là dân chủ toàn trị của đảng csVN”, “nhân quyền còn tồi tệ”.…

Read more