CẢNH GIÁC VỚI LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC CỦA PHẠM TRẦN

Phạm Trần, một đối tượng lưu vong, phản động cực đoan chuyên chống phá Đảng, Nhà nước ta. Nhân danh “nhà báo”, “nhà dân chủ đấu tranh cho tự do” y thường xuyên tán phát trên internet, các trang mạng xã hội, những bài viết với giọng điệu hằn học, bôi nhọ, bóp méo, xuyên tạc tình hình thực tiễn ở Việt Nam. Trên trang Doithoaionline Phạm Trần tán phát bài “Năm Nguy Cơ Đe Dọa CSVN”. Mở đầu, y cho rằng: “Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã bốc đồng khi nói: “Đất nước chưa bao giờ bao giờ có được cơ đồ như ngày nay”. Một mặt y thừa nhận “có một vài cái đúng”, một mặt chỉ ra “vô số việc sai”, đó là: đất nước “chưa có đoàn kết dân tộc”, còn chia rẽ giữa “kẻ thắng” miền Bắc và “người thua” miền Nam, sau 47 năm vẫn còn “xa mặt cách lòng”; chênh lệch giàu nghèo; bất công xã hội và quan liêu, tham nhũng cũng đã đẩy Việt Nam chìm vào lạc hậu và chậm tiến so với các dân tộc lân bang… Y còn nêu 5 nguy cơ đang đe dọa sự tồn vong của chế độ được y lượm lặt, trích dẫn trong bài viết được đăng trên các báo, nhưng được y thêm thắt, bình luận theo hướng tiêu cực rồi cho đó là “những vấn đề hiện hữu bên trong của chế độ, không do bất cứ “thế lực thù địch” nào gây ra mà do chính cán bộ, đảng viên, nhất là những kẻ có chức, có quyền chủ động”…

Chúng ta dễ dàng nhận ra mục đích, âm mưu, thủ đoạn gian manh của Phạm Trần.…

Read more