BÁC BỎ LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC CỦA “NGUYỄN NGỌC GIÀ”

Những năm gần đây, Đảng và Nhà nước ta đang tích cực triển khai thực hiện Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông nhằm phát triển con người Việt Nam toàn diện, hướng tới “công dân toàn cầu”. Trong quá trình đó đã nhận được rất nhiều ý kiến phản biện xây dựng của các tầng lớp nhân dân ở trong và ngoài nước, một bầu không khí xã hội thật sự dân chủ, cởi mở thể hiện tình cảm, trách nhiệm của người dân mong muốn đóng góp trí tuệ, tâm huyết của mình để phát triển nền giáo dục nước nhà. Tuy vậy, đi ngược lại với xu thế tích cực đó, vẫn còn những ý kiến lạc lõng thiếu thiện chí.

Trên trang Bureau CTM Media – Âu Châu, kẻ tự xưng Nguyễn Ngọc Già phát tán cái gọi là: “Từ tiếng Việt thảm hại đến nhân cách bại hoại”.…

Read more