Việt Tân lại bóp méo sự thật

Cứ mỗi lần Đảng ta đưa ra một quyết sách quan trọng nào đó thì đều bị các đối tượng thù địch lợi dụng để suy diễn, xuyên tạc, bóp méo.

Các nội dung liên quan công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng liên tục được nhấn mạnh từ Hội nghị Trung ương 4 tới Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII. Trước đó, cả hai Hội nghị Trung ương 4 khóa XI và XII cũng đều đã bàn về vấn đề này. Điều đó cho thấy xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ vô cùng quan trọng, nhất là trong bối cảnh nhiều người không còn giữ được phẩm chất của Đảng viên. Một trong những nhiệm vụ của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng bị các đối tượng phản động công kích nhiều nhất chính là chống tham nhũng.

Các tổ chức, trang web chống phá Việt Nam ở nước ngoài, điển hình là Việt Tân – tổ chức bị Việt Nam liệt vào danh sách khủng bố Việt Tân, luôn tích cực bóp méo các chủ trương, quyết sách của Đảng ta trong phòng, chống tham nhũng.…

Read more

KẾT QUẢ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 KHẲNG ĐỊCH BẢN CHẤT ƯU VIỆT CỦA CHẾ ĐỘ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Lợi dụng kết quả phòng, chống dịch COVID – 19 vừa qua, trên Bloger Bureau CTM Media – Âu Châu, Nguyễn Vũ Bình có bài viết: “Đại dịch Corona virus phơi bày bản chất chế độ” cho rằng, đại dịch vừa qua phơi bày bản chất chế độ độc tài cộng sản ở Việt Nam đó là: sự vi phạm trắng trợn quyền con người thông qua thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16; một hệ thống cán bộ tham những thối nát từ trên xuống dưới… Tại sao Nguyễn Vũ Bình lại lợi dụng kết quả phòng, chống dịch COVID – 19 để nói xấu chế độ, phải chăng đây là chiêu trò bình mới, rượu cũ của các thế lực thù địch?

Thứ nhất, giãn cách xã hội là biện pháp phòng, chống dịch được tất cả các nước trên thế giới áp dụng khi việc tiêm vaccine phòng Covid-19 với độ bao phủ còn hạn chế và tốc độ lây lan rất nhanh của biến thể Delta.…

Read more