Thói rởm đời của ông luật sư “dân chủ”

Lẽ thường, càng học thông, hiểu rộng bao nhiêu, người ta lại càng cẩn trọng, chỉn chu trong lời ăn, tiếng nói bấy nhiêu. Còn thường những kẻ khoa trương, thích khoe chữ, thì lại rỗng tuếch, và Cù Huy Hà Vũ, ông luật sư nhưng không có giấy phép hành nghề luật sư, đã chứng minh điều đó bằng chính những bài viết của ông được đăng trên các trang mạng phản động.

Nói riêng về Cù Huy Hà Vũ, ông tiến sĩ này đã phản lại con đường mà chính gia đình Ông đã chọn, tự biến mình thành một nhà “hoạt động dân chủ”, nhưng thực chất là chống đối Nhà nước Việt Nam. Kể từ khi sang Mỹ định cư, sống kiếp lưu vong nơi xứ người, Cù Huy Hà Vũ thường xuyên xuất hiện trong các cuộc hội thảo mà mục đích duy nhất là nhằm chống phá chế độ, chống phá đất nước Việt Nam.…

Read more

PHÊ PHÁN NHẬN THỨC SAI LỆCH VỀ CHẾ ĐỘ SỞ HỮU ĐẤT ĐAI Ở VIỆT NAM

Thời gian gần đây trên các trang mạng xã hội xuất hiện một số bài viết  sai lệch về quản lý đất đai ở nước ta cụ thể trên trang Bueau – Âu châu, Thái Hạo, có đoạn viết: “Từ chỗ đang tư hữu cải cách ruộng đất đã chuyển sang hẳn công hữu. Tất cả mất sạch ruộng đất, trở thành những người làm thuê trên chính mảnh đất của mình… Đến bây giờ đất đai vẫn là “sở hữu toàn dân. Tức người dân không có quyền sở hữu”.

Những quan điểm, ý kiến nêu trên là hoàn toàn sai lệch cần phải bác bỏ:

Thứ nhất, theo Luật Đất đai năm 2013, người sử dụng đất:Được Nhà nước bảo hộ quyền tài sản đối với quyền sử dụng đất dưới hình thức cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; hưởng thành quả lao động, kết quả đầu tư trên đất; có quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất; được bồi thường khi Nhà nước thu hồi.…

Read more

VIỆT NAM MINH BẠCH NHỮNG VẤN ĐỀ XÃ HỘI

Thời gian vừa qua trên trang mạng Viettudomunich.org, có bài viết: “Những cụm từ gợi nhắc bi kịch dưới chế độ cộng sản”. Mục đích của bài viết là tuyên truyền sai lệch bản chất chế độ xã hội, phủ nhận vai trò lãnh đạo và kỷ luật nghiêm minh của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nội dung thể hiện trong bài viết thiếu khách quan, chỉ thấy cây mà không thấy rừng, áp đặt ý kiến chủ quan nhằm bẻ cong sự thật nên cần bác bỏ và khẳng định một số vấn đề đúng đắn sau:

Một là, Đảng ta lãnh đạo xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa là vì hạnh phúc của nhân dân với mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ công bằng, văn minh. Ở Việt Nam, tuy chế xã hội chủ nghĩa đang trong quá trình xây dựng nhưng đã thể hiện bản chất ưu việt, trong đó đã chú trọng tính minh bạch và giải trình xã hội.…

Read more

Thủ đoạn của RFA mượn danh Tổ chức Sáng kiến Đánh giá Nhân quyền phủ nhận quyền con người ở Việt Nam

Khác với những lần trước, Facebook: Đài Á Châu Tự Do (RFA) thường ra sức lên án, tố cáo, phản đối với cái họ tự đặt như là “sự vi phạm nhân quyền ở Việt Nam”, thì lần này với thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt hơn là, dựa vào Báo cáo thường niên về nhân quyền mới đây của Tổ chức Sáng kiến Đánh giá Nhân quyền (HRMI), cho rằng, “nhân quyền ở Việt Nam cải thiện ở mức thấp về quyền con người”. Dựa vào Báo cáo này, một mặt họ tung hô Việt Nam có sự cải thiện nhỏ về quyền tiếp cận một số dịch vụ xã hội cơ bản, mặt khác họ vẫn giữ nhận định sai lệch, thiếu khách quan về thực hiện quyền con người, nhất là quyền chính trị, quyền dân sự và cho rằng, “nhiều người ở Việt Nam không được an toàn trước mối hại từ nhà nước”… Thực chất, đây là thủ đoạn rất tinh vi, tỏ vẻ khách quan khi RFA mượn danh Tổ chức HRMI để đánh giá, qua đó kích động, lôi kéo những kẻ bất mãn với chế độ, những kẻ bất đồng chính kiến với Chính phủ tạo dư luận không tốt về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ta trong thực hiện quyền con người.…

Read more

Luận điệu xuyên tạc về chính sách an sinh xã hội của Đỗ Ngà

Bất chấp thực tế bảo đảm an sinh xã hội ở Việt Nam thời gian qua đã đạt được kết quả tích cực, các thế lực phản động, cực đoan thường xuyên tuyên truyền những luận điệu sai trái, xuyên tạc công tác bảo đảm an sinh xã hội của Việt Nam, hòng hạ thấp uy tín và vai trò lãnh đạo của Đảng ta. Trong bài “Bỏ mặc dân nghèo tự lo” với cái nhìn lệch lạc, Đỗ Ngà đã cho rằng an sinh xã hội “là trách nhiệm của nhà nước, nó không phải là trách nhiệm của người dân”, “nhà nước rũ bỏ trách nhiệm lo an sinh cho dân”, “chế độ an sinh xã hội ở Việt Nam có chiều hướng thụt lùi”… Rõ ràng đây là những luận điểm sai trái, xuyên tạc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của Nhà nước và vai trò của nhân dân trong tham gia bảo đảm an sinh xã hội.…

Read more

Lật tẩy bộ mặt giả nhân nghĩa của Đỗ Văn Phúc

Xuyên tạc, bôi nhọ thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhằm phủ nhận con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn, là một trong những thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Mới đây, Đỗ Văn Phúc đã đăng tải bài viết “Giả nhân giả nghĩa” trên trang Vietnamthoibao, với những luận điệu xuyên tạc, phủ nhận vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc Việt Nam.

Với tâm địa gian xảo của kẻ giả nhân nghĩa, Đỗ Văn Phúc đã trắng trợn quy kết rằng: “Nửa thế kỷ qua, từ khi có chủ nghĩa Mác do Hồ Chí Minh du nhập vào, nhân dân ta phải từng trải qua một thời kỳ đen tối, bi thương nhất trong lịch sử”.…

Read more

SỰ RÕ RÀNG GIỮA CÔNG VÀ TỘI!

Mới đây, trên trang Danchimviet.info, có bài viết: “Khi Cách mạng ăn tươi nuốt sống con mình” của Nguyễn Hữu Liêm, đã lợi dụng việc một số cán bộ, đảng viên vi phạm bị xử lý trước pháp luật để quy chụp, bôi nhọ, hạ thấp uy tín của Đảng, Nhà nước Việt Nam. Nội dung của bài viết thể hiện sự suy diễn một cách phiến diện nhằm đồng nhất toàn bộ đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng, Nhà nước Việt Nam với một số đảng viên, cán bộ tham nhũng, thoái hóa, biến chất. Bởi vậy, cần vạch trần, phê phán và làm sáng tỏ ở những vấn đề sau:

Một là, Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam luôn ghi công và tri ân những người có công với cách mạng nhưng cũng nghiêm khắc lên án, trừng trị những kẻ có tội với cách mạng.

Read more

KHÔNG THỂ PHỦ NHẬN VAI TRÒ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI NỀN BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM

Gần đây trên Vietnamthoibao.org, có đăng tải bài viết: Báo chí Việt Nam ngày càng tệ hại của Hoàng Lan Mộc Châu vu cáo, xuyên tạc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với nền báo chí cách mạng Việt Nam, bằng cách giật tít, thổi phồng một vài sự kiện, cùng với những lời lẽ cho rằng, báo chí cách mạng Việt Nam “chẳng tiến bộ hơn”, “bước tiến về phía sau vĩ đại” là do Đảng Cộng sản.

          Đây là những lời lẽ thiếu khách quan, phiến diện của kẻ bất mãn chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ. Bởi ngay từ những ngày đầu thành lập báo chí cách mạng Việt Nam đã được Nguyễn Ái Quốc – Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta tổ chức, lãnh đạo và rèn luyện. Trong suốt chặng đường vẻ vang đó, báo chí đã thực sự trở thành một binh chủng, lực lượng đặc biệt, xung kích trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đóng góp lớn lao vào các cuộc kháng chiến, kiến quốc trường kỳ và vĩ đại của dân tộc.…

Read more

Đỗ Ngà bôi nhọ nền giáo dục Việt Nam

Trong bài viết “trăm năm trồng người” và thực tế hôm nay”, từ một số vụ việc tiêu cực, gây tranh cãi đơn lẻ, cá biệt, Đỗ Ngà đã đi quy chụp, bôi nhọ nền giáo dục Việt Nam. Y cho rằng “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người” chính quyền cộng sản không làm gì cả ngoài phá hoại.  Thực chất là Y “mượn gió bẻ măng” để bôi nhọ Đảng và Nhà nước ta trong công tác lãnh đạo, quản lý nền giáo dục nói riêng, trong công tác lãnh đạo, quản lý đất nước nói chung.

Vào đầu bài viết, Đỗ Ngà đã viện dẫn và đưa ra một nhận định hết sức chủ quan, vô căn cứ và sai lệch rằng: nói về “trồng cây” thì nông nghiệp Việt Nam như một thân xác mang trọng bệnh, nông dân phải bỏ nghề đi làm công nhân, làm dịch vụ… Ở đây ta thấy sự yếu kém về tư duy kinh tế của Đỗ Ngà, khi Y không hiểu hay cố tình vờ như không biết quy luật của tất cả các nước đi lên sản xuất lớn, công nghiệp hóa, hiện đại hóa thì đều có sự chuyển dịch một phần lực lượng lao động từ lĩnh vực nông nghiệp sang lĩnh vực sản xuất công nghiệp, dịch vụ.…

Read more