MỤC ĐÍCH CHỐNG PHÁ VIỆT NAM CỦA RFA

Thông qua những hạn chế, khuyết điểm đã được báo giới chính thống của Việt Nam thừa nhận là bệnh “sợ trách nhiệm” trong đội ngũ cán bộ các cấp hiện nay, mục đích của RFA là:

  1. Vu cáo Đảng Cộng sản Việt Nam đứng trên pháp luật

Đây là mục đích đầu tiên và cũng là cái “CỐT” thể hiện quan điểm sặc mùi chống cộng của RFA. Mượn cớ bình luận về bệnh “sợ trách nhiệm”, và nhiều nguyên cớ khác từ một “nhận định” chẳng rõ của ai, RFA lớn tiêng lên án “Đảng đứng trên pháp luật” để xử lý các Ủy viên Trung ương vi phạm pháp luật thời gian vừa qua, và rằng: “đảng có thẩm quyền ra quyết định kỷ luật, sau đó pháp luật mới nói sau”…

Phải khẳng định, cách đưa tin về “hiện tượng”, nhấn “hiện tượng” thay cho “bản chất” sự việc, làm người xem – nghe nhầm lẫn, “cả tin” là thủ đoạn xuyên tạc, vu khống thâm độc của Đài RFA.…

Read more

THỦ ĐOẠN VÀ MỤC ĐÍCH CỦA RFA QUA BÌNH LUẬN BỆNH “SỢ TRÁCH NHIỆM” Ở VIỆT NAM

Với mục đích xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam và chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam, Đài Châu Á châu Tự do (RFA) đã không từ bỏ bất cứ âm mưu, thủ đoạn và cơ hội nào để chống phá chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Do vậy, bóc trần những thủ đoạn xấu xa, mục đích chính trị đen tối của RFA qua bài bình luận về “Bệnh “sợ trách nhiệm” vừa qua để người xem và nghe biết được là rất cần thiết.

NHỮNG THỦ ĐOẠN ĐƯA TIN SAI LỆCH CỦA RFA

1. Đưa tin thật giả lẫn lộn. Đây là một thủ đoạn cơ bản của RFA cũng như của nhiều đài báo có tư tưởng đối lập, chống phá chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Thường thì người xem – nghe sẽ được họ mà cụ thể ở đây là RFA đưa một cái tin tức thời sự rất “chính xác” đang diễn ra ở Việt Nam.

Read more