THỦ ĐOẠN VÀ MỤC ĐÍCH CỦA RFA QUA BÌNH LUẬN BỆNH “SỢ TRÁCH NHIỆM” Ở VIỆT NAM-TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI XEM VÀ NGHE

Mọi báo đài chân chính đều hướng đến độc giả: người xem – nghe; coi họ là trung tâm của việc đưa tin; việc đưa tin phải có trách nhiệm và chịu trách nhiệm trước người xem – nghe về những thông tin và bình luận của mình. Đó là một đài có trách nhiệm, một đài chân chính, trung thực trong thực hiện việc truyền thông của mình. Tuy nhiên, để nhà đài thành công hơn nữa, trách nhiệm của người xem – nghe như thế nào là yếu tố quyết định đối với sự tồn vong của nhà đài. Chính vì vậy, người xem – nghe cũng cần phải có trách nhiệm và thái độ đúng mực sau đây:

  1. Biết lựa chọn những đài chính thống

Nói về thế nào là “đài chính thống” thì còn là chuyện tranh cãi nhiều trong người xem – nghe và giữa các đài, cũng như các chính phủ trên thế giới hiện nay.…

Read more