Ở VIỆT NAM KHÔNG CÓ CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀI

Trên trang mạng xã hội Baotiengdan.com đăng bài viết “Độc tài mềm” của Nguyễn Hưng Quốc, đã đưa ra những luận điệu hết sức thô thiển cho rằng “chính quyền Việt Nam là một chế độ độc tài”; “nền dân chủ giả vờ”… rồi xuyên tạc, nói xấu, bôi nhọ đi ngược lại lịch sử tồn tại và phát triển của Đảng, của chính quyền nhân dân; phủ nhận thành quả quá trình xây dựng và trưởng thành của toàn dân tộc. Đây là một trong những thủ đoạn quen thuộc, đê hèn trong chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

Thực tế cho thấy, sự lãnh đạo, cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam là do lịch sử, dân tộc và nhân dân Việt Nam lựa chọn giao phó và sự không ngừng phấn đấu hy sinh vì độc lập, tự do cho dân tộc, vì hạnh phúc nhân dân của Đảng.…

Read more