LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC HOẠT ĐỘNG BÁO CHÍ Ở VIỆT NAM

Trên trang “Facebook: Đài Á Châu tự do RFA” có bài viết “Báo nhà nước được tập huấn nhân quyền để bảo vệ đường lối của đảng”. Một số luận điểm trong bài viết cho rằng: “ở Việt Nam thì báo chí chỉ được phép nói một chiều”, “ở Việt Nam báo chí được xem như là công cụ của nhà cầm quyền, các cơ quan báo chí phải chịu sự kiểm soát của cơ quan tuyên giáo nên họ mất đi tính sáng tạo, phản biện vốn có”. Đây là những luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch về hoạt động báo chí ở Việt Nam, Bởi vì:

Thứ nhất, Luật Báo chí ở Việt Nam quy định rõ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của báo chí; quyền tự do báo chí của công dân; trách nhiệm của Nhà nước đối với quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân.

Read more