SỰ RÕ RÀNG GIỮA CÔNG VÀ TỘI!

Mới đây, trên trang Danchimviet.info, có bài viết: “Khi Cách mạng ăn tươi nuốt sống con mình” của Nguyễn Hữu Liêm, đã lợi dụng việc một số cán bộ, đảng viên vi phạm bị xử lý trước pháp luật để quy chụp, bôi nhọ, hạ thấp uy tín của Đảng, Nhà nước Việt Nam. Nội dung của bài viết thể hiện sự suy diễn một cách phiến diện nhằm đồng nhất toàn bộ đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng, Nhà nước Việt Nam với một số đảng viên, cán bộ tham nhũng, thoái hóa, biến chất. Bởi vậy, cần vạch trần, phê phán và làm sáng tỏ ở những vấn đề sau:

Một là, Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam luôn ghi công và tri ân những người có công với cách mạng nhưng cũng nghiêm khắc lên án, trừng trị những kẻ có tội với cách mạng.

Read more