BÁC BỎ LUẬN ĐIỆU PHẢN ĐỘNG CỦA “Phạm Trần”

Trong không khí hào hùng của những ngày mùa thu lịch sử, kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 02/9; nhân dân cả nước ta đang nỗ lực lao động sản xuất và phòng, chống dịch bệnh nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, hướng tới mục tiêu đưa Việt Nam trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045. Tuy vậy, đi ngược lại với dòng chảy chung của lịch sử dân tộc, vẫn còn những tiếng nói lạc lõng của những phần tử phản động, kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, hạ thấp uy tín của Đảng, mục đích cuối cùng của chúng là nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam. Trên trang Doithoaionline, kẻ tự xưng là “Phạm Trần” đã thể hiện rõ sự chống phá đó khi cho rằng “Nếu không có vấn đề thì tại sao phải bảo vệ Đảng”, Y đã trắng trợn bịa đặt ra cái gọi là “Đảng sợ đảng viên tan hàng và mất quyền cai trị độc tài toàn xã hội và cả hệ thống chính trị”; hơn nữa, “Phạm Trần” đã rất hồ đồ khi cho rằng “nhân dân chưa bao giờ chọn ĐCSVN lãnh đạo đất nước”.

Read more

CẢNH GIÁC VỚI LUẬN ĐIỆU CHỐNG PHÁ CỦA ĐÀI Á CHÂU TỰ DO (RFA)

Vừa qua, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ban hành Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW một số nội dung về công tác phòng, chống tiêu cực, trong đó nêu rõ 19 nhóm hành vi tiêu cực cần tập trung chỉ đạo phòng, chống. Lợi dụng sự kiện này một số kênh truyền thông, trang mạng của các tổ chức phản động, lưu vong, đã đăng tải nhiều bài viết, thông tin, đánh giá mang tính chất xuyên tạc, suy diễn, quy chụp để làm nhiễu loạn thông tin, hướng lái dư luận theo hướng tiêu cực. Điển hình là Đài Á Châu tự do (RFA) đã đăng tải bài viết: 19 hành vi cần phòng, chống đối với đảng viên: bổn cũ soạn lại!

Vẫn với luận điệu “bổn cũ soạn lại!” của Đài Á Châu tự do (RFA) là phỏng vấn, trích dẫn quan điểm, phát ngôn của những kẻ phản động, “trở cờ” như Luật gia Hoa Lư, Nhà nghiên cứu Đinh Kim Phúc hoặc những cán bộ, đảng viên đã thoái hóa biến chất như cựu trung tá quân đội Vũ Minh Trí… Họ rêu rao rằng: “Thực chất 19 điều này chẳng có gì mới”, “gọi nôm na là tả pí lù”, “rất chồng chéo” “không khả thi”, “tham nhũng không giảm, tính chất ngày càng tinh vi hơn, qui mô hơn”.…

Read more

PHẢN BÁC NHỮNG LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC CHỐNG PHÁ NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

Trước mỗi sự kiện chính trị lớn của Đảng và đất nước các thế lực thù địch trong và ngoài nước tìm mọi cách để đẩy mạnh các hoạt động chống phá cách mạng nước ta. Đặc biệt là kỷ niệm 77 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các thế lực thù địch và những kẻ cơ hội chính trị đã tán phát hàng loạt bài viết với quan điểm sai trái, xuyên tạc nhằm gieo rắc sự hoài nghi trong các tầng lớp nhân dân, phủ nhận thành quả của Đảng, Nhà nước ta. Bài viết “Một nhà nước chuyên nói một đàng nhưng làm một nẻo….” của N.A trên trang Facebook Hội những người cầm bút can đảm là một ví dụ.

Có thể khẳng định rằng, đây thủ đoạn của những kẻ chống phá, bất mãn, tìm mọi cách bôi nhọ, hạ thấp và phủ nhận những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà chúng ta đã đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhất là trong công cuộc đổi mới.…

Read more

VẠCH TRẦN LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC CỦA NGUYỄN VĂN ĐÀI

Trên trang Bureau CTM Media – Á Châu, kẻ tự xưng Nguyễn Văn Đài phát tán tài liệu có tựa đề “Hiến pháp và quyền thành lập Đảng tại Việt Nam”. Trong tài liệu này, y đã bộc lộ rõ bản chất của phần tử phản động, khi cho rằng: “Mọi công dân Việt Nam có quyền tự do thành lập Đảng”, “Hiến pháp, pháp luật được nhà nước độc tài CSVN xây dựng với mục đích bảo vệ quyền lực chính trị tuyệt đối của Đảng Cộng sản Việt Nam”. Hơn nữa, y còn ra sức kích động, cổ súy nhằm thực hiện đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập ở Việt Nam, hòng xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam: “Cho tới khi nào các đảng chính trị mới có đủ sự ủng hộ và sức mạnh của quần chúng để gây áp lực buộc nhà nước cộng sản Việt Nam phải hủy bỏ điều 4 Hiến pháp”.

Read more

BÁC BỎ SỰ XUYÊN TẠC CỦA VÕ VĂN QUẢN VỀ CÁCH MẠNG THÁNG TÁM

Vừa qua, trên trang Boxitvn, có bài viết: “Cách mạng tháng Tám và ba điều xét lại” của Võ Văn Quản đã lượm lặt ý kiến trái chiều lịch sử của một số chính trị gia và học giả phương Tây để cố tình xuyên tạc, phủ nhận thành quả ý nghĩa to lớn của Cách mạng tháng Tám và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nội dung của bài viết thể hiện quan điểm sai lầm, luận điệu xuyên tạc, mang tính “xét lại” không đúng về vai trò của Việt Minh, Đảng Cộng sản Đông Dương trong tiến hành Cách mạng tháng Tám. Bởi vậy, cần vạch trần, phê phán và làm sáng tỏ ở những vấn đề sau:

Một là, thắng lợi của cách mạng tháng Tám là sự “gặp gỡ” giữa nghệ thuật chớp thời cơ tài tình, sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh với thất bại tất yếu của chủ nghĩa thực dân trong tiến trình lịch sử.

Read more

Việt Tân và trò hề dân chủ

Lợi dụng sự kiện Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội xét xử Lê Văn Dũng, Trịnh Bá Phương, Nguyễn Thị Tâm, các thế lực thù địch lại được dịp đăng các bài trên các trang mạng xã hội bóp méo sự thật của vụ án, gỡ tội cho những tên tội phạm phản quốc, chống lại nhân dân, nhằm mục đích nói xấu Đảng, nhà nước, đi ngược lại quyền lợi và nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Vừa qua, trên trang facebook Việt Tân, Tân Phong có đăng bài “Nhà nước thổ phỉ và cuộc trình diễn của cái ác“. Nội dung bài viết với những lời lẽ, luận điệu hết sức phản động, chúng đã chính trị hóa vụ án hình sự, ca ngợi, tâng bốc những tên tội phạm phản quốc Trịnh Bá Phương, Nguyễn Thị Tâm, Lê Văn Dũng bằng mỹ từ “đấu tranh vì nhân quyền”, “có nhân phẩm, có trình độ, bản lĩnh và lý tưởng”, là những người “tìm đường đến dân chủ và tự do cho dân tộc”.…

Read more

NHỮNG LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC KỆCH CỠM

Để đẩy mạnh hơn nữa cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN, TC), Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định thành lập Ban chỉ đạo PCTN, TC tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (viết tắt là Ban chỉ đạo cấp tỉnh về PCTN, TC). Đến nay, tất cả 63 tỉnh, thành phố đã thành lập Ban chỉ đạo PCTN, TC. Các thế lực thù địch, cơ hội chính trị đang xuyên tạc trắng trợn chủ trương đúng đắn này. Chúng nhận định bừa rằng “việc thành lập càng nhiều ban bệ thì càng tham nhũng hơn, thêm một cấp là thêm tham nhũng…”. Thực tế đã cho thấy rõ những luận điệu trên của thế lực thù địch là hoàn toàn sai trái, kệch cỡm.

Xuyên tạc trắng trợn, bất chấp thực tế

Bất chấp hiệu quả của công tác đấu tranh PCTN, TC tại Việt Nam thời gian qua được nhân dân và cộng đồng quốc tế ghi nhận, các thế lực thù địch, phản động vẫn cố tình đăng tải, chia sẻ nhiều thông tin sai trái, xuyên tạc, suy diễn, quy chụp chủ trương của Đảng thành lập Ban chỉ đạo cấp tỉnh về PCTN, TC.…

Read more

NGUYỄN NGỌC GIÀ LẠI GIỞ THÓI “MƯỢN GIÓ BẺ MĂNG”

“Mượn gió bẻ măng” là câu thành ngữ ám chỉ những kẻ lợi dụng cơ hội để làm việc xấu, kiếm lợi về mình. Điển hình của những kẻ cơ hội, phản động có thể kể đến là Nguyễn Ngọc Già, mới đây y đăng tải bài viết: “Hộ chiếu mới” biểu hiện một người bạn không đáng tin”, trong bài viết y “khéo tìm cách” dẫn dụ một vài nước không công nhận hộ chiếu mới của Việt Nam, rồi “lu loa” cho rằng để xảy ra cơ sự đó là do lãnh đạo Việt Nam “ấu trĩ”, chỉ biết “vì mình”, “không đáng tin” mà trước hết là Bộ Công an, Bộ Ngoại giao.

Đây là lối suy diễn một chiều, phiến diện, cố tình quy chụp, bôi nhọ, hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước. Bởi vậy, cần vạch trần, phê phán và làm rõ những vấn đề sau:

Thứ nhất, hộ chiếu phổ thông mẫu mới được cấp theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam và đạt tiêu chuẩn Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO).

Read more

Âm mưu của Nguyễn Đình Cống trong “Phản biện học thuyết của Mác”

Từ khi chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ vào cuối năm 1991 của thế kỷ trước, học thuyết của C.Mác đã bị một số phần tử xuyên tạc, bóp méo… nhằm hạ bệ giá trị của học thuyết Mác. Hiện nay, những kẻ cơ hội, xét lại, phản Đảng, phản nhân dân lại tiếp tục đào bới lịch sử, ngày càng ra sức chống phá bằng cách bành trướng về quy mô, đa dạng về hình thức, nguy hiểm về tính chất và càng thâm độc về mức độ, hòng phủ nhận học thuyết của C.Mác trong đời sống xã hội. Trong số những kẻ chống phá đó có Nguyễn Đình Cống, từ một người trí thức cách mạng đã biến chất thành một kẻ tiếp tay cho bọn phản động trong và ngoài nước chủ trương lật đổ Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.…

Read more

CẢNH GIÁC VỚI THỦ ĐOẠN CHỐNG PHÁ THÂM ĐỘC CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH

Vừa qua, trên “Voatiengviet” Thang Văn phúc và Nguyễn Thị Doan có bài viết: “Quá trình nhận thức về nhà nước pháp quyền tại Việt Nam từ 1991 đến nay” cho rằng, cần xem xét lại mối quan hệ giữa Đảng lãnh đạo với Nhà nước pháp quyền và yêu cầu các tổ chức chính trị – xã hội hoạt động như các tổ chức xã hội dân sự. Tại sao Thang Văn phúc và Nguyễn Thị Doan lại lấy cớ quá trình hoàn thiện nhà nước pháp quyền để bàn về chế độ chính trị Việt Nam, phải chăng đây là chiêu trò bình mới, rượu cũ của các thế lực thù địch?

Thứ nhất, Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và toàn thể nhân dân Việt Nam thừa nhận: Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng duy nhất lãnh đạo Nhà nước và xã hội, là đảng cầm quyền có nghĩa là đảng lãnh đạo chính quyền thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng thông qua hiến pháp và pháp luật, bằng cách giới thiệu cán bộ của đảng để dân bầu, nắm giữ các vị trí lãnh đạo, quản lý bộ máy nhà nước từ Trung ương đến cơ sở.…

Read more