PHẢN BÁC LUẬN ĐIỆU LỢI DỤNG VIỆC THÔNG QUA LUẬT ĐẤT ĐAI CỦA QUỐC HỘI ĐỂ CHỐNG PHÁ ĐẢNG, NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

Vừa qua trên trang Doithoaionline.com, Hoàng Hiền phát tán bài “Luật Đất đai và Dân chủ hóa – Mãi mãi vẫn là giấc mơ ở Quốc hội Việt Nam”. Y trích dẫn bình luận của kẻ “cùng hội, cùng thuyền” là những giáo sư, tiến sĩ xưa nhưng nay là kẻ phản đảng như: Nguyễn Đình Cống, Trần Quốc Thuận, Bùi Kiến Thành … cho rằng: Luật đất đai hiện nay của Việt Nam là “căn cơ của nạn tham nhũng” “luật ăn cướp đất của dân”, “Luật gì mà nói rằng đất thuộc sở hữu toàn dân mà do nhà nước quản lý”. Rồi kiến nghị sửa Luật đất đai theo hướng: Coi quyền sử dụng đất của người dân và tổ chức là quyền tài sản, được mua bán theo cơ chế thị trường, “thuận mua, vừa bán”; bỏ quy định Nhà nước có quyền thu hồi đất và đền bù, trưng mua quyền sử dụng đất của người dân vì mục tiêu lợi ích công cộng và phát triển kinh tế-xã hội, vì mục tiêu an ninh quốc gia… Không chỉ xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước thông qua Luật đất đai, Hoàng Hiền còn xuyên tạc, bôi nhọ, bóp méo sự thật, phủ nhận vai trò, lãnh đạo của Đảng và vị trí, vai trò, chức năng của Quốc hội.…

Read more