Không thể phủ nhận giá trị dân chủ, nhân quyền của Việt Nam

Từ cuối tháng 6/2022, báo cáo của Nghị viện Châu Âu về công tác hỗ trợ những nhà hoạt động nhân quyền trên toàn thế giới đưa những thông tin sai lệch, phản ánh không đúng thực tế về thành tựu, thực tế tình hình dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam. Các thế lực xấu tận dụng việc này để khuếch trương, bịa đặt, xuyên tạc chống phá, cho rằng Việt Nam “kìm kẹp” các “nhà hoạt động” dân chủ, nhân quyền; cùng với đó, chúng tung tin xuyên tạc kích động chia rẽ, kỳ thị dân tộc; truyền bá tư tưởng “ly khai tự trị” ở các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo, kích động khiếu kiện, lợi dụng những vấn đề dân sinh phức tạp, nhạy cảm để lôi kéo biểu tình, tạo dựng ngọn cờ, bạo loạn lật đổ; ra sức “quốc tế hóa”, vu cáo, xuyên tạc Việt Nam có kỳ thị dân tộc, vi phạm dân chủ, nhân quyền.

Read more

Hạo Nhiên lại “mượn gió bẻ măng”

Lợi dụng việc Đảng kỷ luật một số cán bộ, đảng viên suy thoái, các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước ta. Mới đây, Hạo Nhiên đã đăng tải bài viết “Vào Đảng với động cơ không trong sáng” trên trang Vietnamthoibao, với những luận điệu xuyên tạc công tác tổ chức xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhằm phủ nhận vai trò, vị thế, uy tín của Đảng.

Đưa ra khỏi Đảng những người không đủ tư cách đảng viên là việc làm bình thường của một đảng chân chính.

Việc kết nạp quần chúng ưu tú vào Đảng và đưa ra khỏi Đảng những người không đủ tư cách đảng viên là việc làm bình thường của một đảng chân chính. Trong hàng triệu đảng viên sẽ không tránh khỏi có những đảng viên suy thoái. Nhưng Đảng không dung túng mà quả quyết loại bỏ cái sai đó.…

Read more