Bác bỏ luận điệu xuyên tạc chính sách, pháp luật về tôn giáo ở Việt Nam

Lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta là một trong những âm mưu, hoạt động hết sức thâm độc của các thế lực thù địch, phản động. Vừa qua, Đài Á Châu tự do (RFA) đã đăng tải trên mạng xã hội bài viết: “Hai dự thảo mới về Tín ngưỡng – Tôn giáo: khắt khe hơn nhiều so với nay” có nội dung xuyên tạc chính sách, pháp luật về tôn giáo của Đảng, Nhà nước.

Chúng cho rằng, hai dự thảo mới về tín ngưỡng, tôn giáo (thay thế Nghị định 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12 năm 2017 về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo) là “một bước lùi về chính sách tôn giáo”, “bóp nghẹt tự do tôn giáo” và “đàn áp tôn giáo vẫn tiếp diễn”.…

Read more