Việt Nam luôn quan tâm bảo đảm quyền lợi chính đáng cho người dân

Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn nhận thức đúng đắn vai trò của nhân dân, xác định nhân dân là trung tâm, chủ thể, mục tiêu, động lực của cách mạng. Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị luôn nỗ lực bảo đảm quyền lợi chính đáng, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Vì vậy, nhân dân luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước. Bất chấp thực tế đó, một số đối tượng vẫn dựng lên những chiêu trò như cắt ghép sự kiện, phỏng vấn người nọ người kia để xuyên tạc về vấn đề này. Trong bài viết “Nhà nước trước thông tin trên mạng xã hội: không thể lấp liếm mãi”, với lời lẽ khiếm nhã, Diễm Thi đã cho rằng “quyền lợi nhà nước không thống nhất với quyền lợi của nhân dân”, “nhà nước không quan tâm đến lợi ích của người dân”… Đây là những luận điệu sai trái hòng xuyên tạc mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, nhằm hạ thấp uy tín của Đảng và Nhà nước.…

Read more