NGUYỄN NGỌC GIÀ LẠI GIỞ THÓI “MƯỢN GIÓ BẺ MĂNG”

“Mượn gió bẻ măng” là câu thành ngữ ám chỉ những kẻ lợi dụng cơ hội để làm việc xấu, kiếm lợi về mình. Điển hình của những kẻ cơ hội, phản động có thể kể đến là Nguyễn Ngọc Già, mới đây y đăng tải bài viết: “Hộ chiếu mới” biểu hiện một người bạn không đáng tin”, trong bài viết y “khéo tìm cách” dẫn dụ một vài nước không công nhận hộ chiếu mới của Việt Nam, rồi “lu loa” cho rằng để xảy ra cơ sự đó là do lãnh đạo Việt Nam “ấu trĩ”, chỉ biết “vì mình”, “không đáng tin” mà trước hết là Bộ Công an, Bộ Ngoại giao.

Đây là lối suy diễn một chiều, phiến diện, cố tình quy chụp, bôi nhọ, hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước. Bởi vậy, cần vạch trần, phê phán và làm rõ những vấn đề sau:

Thứ nhất, hộ chiếu phổ thông mẫu mới được cấp theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam và đạt tiêu chuẩn Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO).

Read more